autor: Sean MacEntee, cc: by

autor: Sean MacEntee, cc: by

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy większość słuchaczy zadowalała się radiami z odtwarzaczem kaset magnetofonowych, a o odtwarzacz CD mało kto miał, myślano już o innym typie radia. Otóż wtedy swoje pierwsze kroki stawiało potężne medium, jakim jest Internet. Próbowano go wykorzystywać do różnych celów, między innymi do przekazu radiowego. Już pierwsze radia, emitujące swe programy tą drogą powstawały od 1994 roku. W Polsce oczywiście było to trochę później, bo pierwsze radio internetowe – radio Net nadawało od 1998 roku. Tradycyjne radio wykorzystywało fale elektromagnetyczne. Internetowe stacje radiowe nadają w formacie MP3, RealAudio, Windows Media Audio itp. Stacje radiowe nadając za pomocą Internetu, wykorzystuj przesyłanie strumieniowe. Oznacza to, że sygnał nadania równa się sygnałowi odbioru. Obie czynności zachodzą w tym samym czasie. Oznacza to, że nie musimy ściągać audycji z sieci i zapisywać je na dysku bądź jakimś nośniku zewnętrznym. Jednak tuż po odsłuchaniu ślad tego co było zanika, bo nie jest nigdzie zapisywany. To połączenie radia z Internetem jest bardzo ciekawym zjawiskiem społeczno-językowym. Otóż Internet i radio to dwa odrębne rodzaje mediów. Tymczasem mówiąc o radiu internetowym łączymy te dwie odmienne kategorie. Ta sama zasady obowiązuje w przypadku telewizji internetowej i gazety on-line. To właśnie Internet sprawił, że różnica między mediami zatarła się. Można by było zatem stworzyć nową hierarchię. Internet byłyby na czele, a w jego obrębie mieści się prasa telewizja oraz radio. Nie oznacza to jednak, że mówiąc o radiu internetowym, radio przestaje być odrębnym medium. Zwiększyła się tylko ilość dróg nadawania. Z drugiej strony to przemieszanie pokazuje jak dużo się zmieniło i jaka jest ogromna różnica między tym jak wyglądało radio kiedyś i dziś. Mamy zatem dowód, jak technika potrafi daleko zajść. Tak daleko, że doszło do zamieszania w sztywnym podziale na środki masowego przekazu.